Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Lees hier alles over de bijstandsuitkering

Hoogte van bijstandsuitkering

De hoogte van bijstandsuitkering die u krijgt, hangt af van uw inkomsten en van de bijstandsnormen die op dat moment gelden. De bijstandsnormen worden twee keer per jaar in januari en in juni opnieuw bepaald. Dat kan betekenen dat u vanaf dan meer of minder geld krijgt.

Na het indienen van een aanvraag voor bijstand bij het UWV, stelt de gemeente waar u woont vast of u recht op een bijstandsuitkering heeft. De gemeente laat de vaststelling van het recht op een bijstandsuitkering en de uitbetaling ervan meestal uitvoeren door de Sociale Dienst.

Normbedrag

Als u andere inkomsten heeft, dan worden die met een bijstandsuitkering aangevuld tot het voor u geldende normbedrag. Uiteindelijk bepaalt uw gemeente hoe hoogte van bijstandsuitkering die u ontvangt. In sommige situaties kan de gemeente bijvoorbeeld besluiten om het normbedrag te verlagen. Ook kan de gemeente u een bepaalde toeslag geven of besluiten uw uitkering (gedeeltelijk) in natura uit te betalen.

Sinds 1 januari 2012 vallen jongeren tussen de 18 en 27 jaar weer onder de Wet Werk en Bijstand (WWB). Voor jongeren ouder dan 21 jaar gelden dezelfde normbedragen als voor volwassenen, maar jongeren tussen de 18 en 21 jaar krijgen een lagere uitkering.

Alleenstaande (ouders) kunnen een toeslag van maximaal 20% van het nettominimumloon van de gemeente krijgen. Die toeslag krijgen zij dan bovenop het normbedrag dat voor hun geldt.

Comments are closed.