Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Lees hier alles over de bijstandsuitkering

Eisen bijstandsuitkering

Iedereen die rechtmatig in Nederland woont en onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om van te leven, kan een bijstandsuitkering aanvragen om de periode tussen twee banen te overbruggen. Een voorwaarde daarvoor is wel dat u niet in aanmerking komt voor een andere uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering (WW) of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht om werk te zoeken.

Om aanspraak op een bijstandsuitkering te kunnen maken, moet u in elk geval voldoen aan:
- U woont rechtmatig in Nederland.
- U bent minimaal 18 jaar.
- U heeft onvoldoende inkomen of eigen vermogen om van te leven.
- Er is geen andere uitkering waarop u beroep kunt doen.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, heeft u ook bepaalde verplichtingen:
- U moet ingeschreven staan als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf.
- U en uw gezinsleden moet zo veel mogelijk in eigen onderhoud voorzien.
- U bent verplicht om te solliciteren.
- U moet meewerken aan ondersteuning van uw gemeente, zoals een sollicitatiecursus.
- U moet uw gemeente de juiste informatie geven, bijvoorbeeld als u gaat samenwonen.
- U bent verplicht om mee te werken aan huisbezoeken en psychologische en medische onderzoeken als dat nodig is. Een huisbezoek mag de gemeente op dit moment alleen met toestemming van de betrokkene doen als er een concreet vermoeden van fraude is.

Eisen bijstandsuitkering

Comments are closed.