Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Lees hier alles over de bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Welkom bijĀ bijstandsuitkering.net

Jonge mensen staan gelukkig niet overal alleen voor. Als ze school verlaten, willen ze natuurlijk zo snel mogelijk aan het werk en op eigen benen kunnen gaan staan. Dat lukt alleen niet altijd. Er is niet altijd direct betaald werk voorhanden. En er is wel geld nodig om te wonen en leven. In sommige gevallen kunnen ze dan een bijstandsuitkering aanvragen. Ze moeten dan wel aan een aantal eisen voldoen. Nederland wil namelijk graag zoveel mogelijk jongeren aan het werk of in een opleiding. Het UWV WERKbedrijf steunt ze daarin. Zij begeleidt jongeren in het zoeken naar de mogelijkheden die er zijn.

Hoe werkt dat?

Vanaf de dag dat de jongere zich in laat schrijven bij het UWV WERKbedrijf, heeft hij 4 weken ‘aanlooptijd’. In die 4 weken gaat hij actief op zoek naar werk of naar een opleiding. Lukt het in die tijd niet om een geschikte opleiding of een betaalde baan te vinden, dan mag de werkzoekende een bijstandsuitkering aanvragen. Als hij die krijgt toegewezen, dan gaat de bijstandsuitkering wel al in vanaf de eerste dag van de zoekperiode. Dus met terugwerkende kracht.

Wat zijn de voorwaarden voor een bijstandsuitkering

bijstandsuitkeringOm aan te tonen dat er genoeg moeite is gedaan door de werkzoekende, moeten er wel ‘bewijzen’ zijn. Bijvoorbeeld sollicitatiebrieven en afwijzingen.

Ook is de woonsituatie van belang. Om de hoogte van de bijstandsuitkering vast te stellen, wordt namelijk gekeken naar het totale inkomen van het huishouden.

En samen met de gemeente en/of het UWV WERKbedrijf wordt er een plan van aanpak gemaakt. In dit plan staan de afspraken om ervoor te zorgen dat de jongere alsnog zo snel mogelijk wel een betaalde baan kan vinden. En daar moet de werkzoekende zelf ook wel aan meewerken.

En verder?

Deze website legt verder uit waar jongeren met een bijstandsuitkering rekening mee moeten houden. Kunnen ze er mee op vakantie, blijft de hoogte van de uitkering altijd gelijk, wat gebeurt er als ze gedeeltelijk aan het werk gaan? Voor het vangnet is gezorgd, maar wel alleen voor zolang als het nodig is. Het is een extra hulp, zodat de jongere alsnog zo snel mogelijk een eigen, onafhankelijk leven kan starten. Een jongere is overigens een man of een vrouw tot 27 jaar.

Comments are closed.